NAF
Veihjelp08 505

Gebyrfri betaling med Vipps

I NAF Kjøpekontrakt kan hele eller deler av kjøpesummen for kjøretøyet overføres gebyrfritt med Vipps. Slik gjør dere:

 1. Når dokumentene er signert kan selger sende en betalingsforespørsel til kjøper med Vipps-funksjonen i kjøpekontrakten. Dette gjøres i det siste steget; “Fullfør handelen”.
 2. Denne betalingsforespørselen fra NAF Kjøpekontrakt må godtas i kjøper sin Vipps-app for at betalingen skal være gebyrfri.
 3. Når betalingen er gjennomført i Vipps blir handelen fullført i kjøpekontrakten. Har dere valgt å gjøre eierskifte med NAF Kjøpekontrakt blir det signerte eierskiftedokumentet også sendt automatisk til Statens vegvesen for registrering av eierskifte i samme øyeblikk.
  Mer om eierskifte med NAF Kjøpekontrakt

Gebyrfri betaling med Vipps forutsetter oppgradering til Premium og signering med BankID.
Mer om oppgradering

Kjekt å vite:

 • For å kunne benytte gebyrfri betaling med Vipps må dokumentene signeres med BankID.
 • Det er viktig at betalingen ikke sendes utenom betalingsforespørselen fra kjøpekontrakten. Forespørselen sendes via NAF Kjøpekontrakt for at gebyret på 1 % ikke skal påløpe.
 • Kjøper må godta betalingsforespørselen innen 1 time. Dersom det ikke skjer innen tidsavbruddet, må en ny forespørsel sendes fra selger.
 • Får dere en feil, eller må prøve på nytt? Prøv på nytt fra kjøpekontrakten, og ikke i Vipps-appen. Selger må sørge for at ny forespørsel sendes fra kjøpekontrakten, slik at den kommer som gebyrfri betalingsforespørsel i kjøper sin Vipps-app.

Du slipper gebyr på 1 % hos Vipps for beløp som ikke overskrider:

 • 500 000 kr når eierskiftet registreres med NAF Kjøpekontrakt.
 • 95 000 kr uten eierskifte med NAF Kjøpekontrakt.

Merk at beløpsgrensene varierer hos de ulike bankene, og at det kan forekomme gebyrer fra banken din. Vi anbefaler å undersøke hva som gjelder for din bank før gjennomførelse av betaling.

© 2024 NAF v0.1.0-az-55012