NAF
Veihjelp08 505

Vilkår for bruk av NAF Kjøpekontrakt

NAF Kjøpekontrakt er en PDF- og signeringstjeneste levert av NAF AS til bruk for kjøp og salg av bil og andre kjøretøy mellom privatpersoner. Brukerne gis mulighet til å opprette og fylle ut en standard kontraktsmal utarbeidet av NAF Advokat. URL-en som dannes ved opprettelse av kjøpekontrakten er privat og skal ikke deles. Dokumentet skal fylles ut av begge parter og signeres digitalt. Når dokumentet er signert, sendes det på e-post til begge parter og lagres hos NAF, slik at partene kan finne det igjen ved behov.

Dersom du ønsker å benytte deg av funksjoner og tjenester som identifisering og signering med BankID, eierskifte hos Statens vegvesen og betaling med PayEx eller Vipps kan du velge å oppgradere kontrakten, les mer om dette under.

Les mer: Slik fungerer NAF Kjøpekontrakt.

Utfylling av kjøpekontrakt og elektronisk signering

Brukerne er selv ansvarlig for at opplysningene som oppgis i NAF Kjøpekontrakt er korrekte. Når NAF Kjøpekontrakt er signert av begge parter er det ikke mulig å endre opplysningene.

Forsikringstilbud fra Gjensidige

Selgers forsikring opphører ved eierskiftet.

Kjøper kan velge å kjøpe forsikring via Gjensidige. Forsikringskjøpet gjennomføres idét kontrakten er signert av alle parter. Merk at kjøpet må være vellykket hos Gjensidige for at forsikringen skal være gyldig. Forsikringen trer i kraft når eierskiftet er gjennomført. Ved benyttelse av eierskifte gjennom NAF Kjøpekontrakt vil forsikringen aktiveres når kontrakten er signert og handelen fullføres.

Ulike nivåer og funksjoner

Brukerne av NAF Kjøpekontrakt får underveis i utfyllingen valget mellom Enkel eller Premium type. Disse ulike typene har forskjellige tilgjengelige funksjoner og fordeler. Parten som oppretter kjøpekontrakten velger type og betaler for denne. Begge parter kan senere velge å kjøpe oppgradering til Premium.

Enkel

Denne typen av NAF Kjøpekontrakt gir brukerne tilgang til InkSign fingersignering og trygg lagring. Trygg lagring betyr at du har tilgang til og kan laste ned kontrakten så lenge NAF lagrer den (to år). Du får tilgang til kontrakten gjennom Mitt NAF og kan logge inn med opplysningene du har registrert inne i kontrakten.

Premium

Denne oppgraderingen gir brukerne tilgang til sikker identifisering og digital signering med BankID, gjennomføring av eierskifte hos Statens vegvesen og trygg lagring. Trygg lagring betyr at du har tilgang til og kan laste ned kontrakten så lenge NAF lagrer den (to år). Du får tilgang til kontrakten gjennom Mitt NAF og kan logge inn med opplysningene du har registrert inne i kontrakten. I tillegg får du muligheten til å overføre hele eller deler av kjøpesummen med Vipps, uten ordinært gebyr på 1%. Det kan forekomme gebyrer fra banken din, da vises det i Vipps. For å gjennomføre eierskifte hos Statens Vegvesen, og gebyrfri betaling med Vipps, gjennom NAF Kjøpekontrakt, må signering gjennomføres med BankID.

Du slipper gebyr på 1 % hos Vipps for beløp som ikke overskrider:

  • 500 000 kr når eierskiftet registreres med NAF Kjøpekontrakt.
  • 95 000 kr uten eierskifte med NAF Kjøpekontrakt.

Merk at beløpsgrensene varierer hos de ulike bankene, og at det kan forekomme gebyrer fra banken din. Vi anbefaler å undersøke hva som gjelder for din bank før gjennomførelse av betaling.

Prøvemedlemskap

Premium oppgraderingen inkluderer 30 dager prøvemedlemskap med veihjelp* i NAF.** Den parten som betaler vil automatisk få aktivert medlemskapet. Motparten får tilbud om prøvemedlemskap og kan selv velge å aktivere prøvemedlemskapet i kjøpekontrakten. Medlemskapet utløper automatisk etter 30 dager, og du trenger ikke foreta deg noe for å avslutte det. Prøvemedlemskap gir ikke gyldig stemme og/eller mulighet for å delta i organisasjonsarbeidet til NAF. Tilbudet om aktivering av prøvemedlemskapet utløper 30 dager etter at kontrakten er opprettet.

* Veihjelp gjelder kun personbiler, ikke andre kjøretøy.

** Gjelder ikke eksisterende medlemmer eller firma/bedrifter.

Medlemmer

Premium kontrakt er en medlemsfordel og alle med gyldig medlemskap kan logge inn for å få tilgang til alle funksjoner ekskludert prøvemedlemskapet.

Tredjepartstjenester

NAF Kjøpekontrakt er en tjeneste som benytter tredjepartstjenester. Tredjepartstjenestene leveres i henhold til tredjepartenes standardvilkår. Ved bruk av NAF Kjøpekontrakt aksepterer bruker tredjeparters standardvilkår. Standardvilkårene vil være direkteavtaler mellom brukeren og tredjepartene som gjelder i tillegg til vilkårene i NAF Kjøpekontrakt. Oversikt over tredjepartstjenestene og de til enhver tid gjeldende tredjepartsvilkår fremgår her:

NAF står ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjeparter, men vil etter beste evne samhandle med tredjepartene for å løse eventuelle feil og problemer med tjenestene fra tredjeparter.

Behandling av personopplysninger

Ved bruk av tjenesten samler NAF inn og behandler enkelte personopplysninger om deg. Vennligst les NAFs personvernerklæring, som beskriver hvordan NAF behandler personopplysninger ved bruk av tjenesten. Les mer om personvern

Angrerett

Det er 14 dagers angrerett på kjøp av Enkel eller Premium, forutsatt at ingen av partene signerer med BankID eller InkSign i denne perioden og at bruk av angreretten gjøres gjeldende innen 14 dager fra bestillingen ble gjennomført. NAF Kjøpekontrakt tilbakebetaler kjøpesummen til samme konto som betalingen ble trukket fra. Angrerettskjema sendes ut sammen med ordrebekreftelse umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført, eller kan lastes ned her. Skjemaet fylles ut og sendes til kundeservice@naf.no.

Øvrig

Ved tekniske feil eller andre feil som gjør at tjenesten ikke kan gjennomføres skal brukeren bli guidet til å fullføre eierskifte i Statens vegvesen sin selvbetjeningsløsning. NAF har ikke ansvar for eventuelle feil, tekniske eller andre, som kan oppstå som ledd i innsending av salgsmelding eller ved omregistrering, og partene er selv ansvarlig for å sjekke at for eksempel betaling for bilen har kommet frem til selger før nøkler overleveres.

NAF er ikke ansvarlig for eventuelle andre juridiske forhold som etter omstendighetene kan oppstå mellom partene i forbindelse med kjøp og salg av bil og andre kjøretøy ved bruk av NAF Kjøpekontrakt. Eventuell reklamasjon eller heving av kjøpet må håndteres av partene.

I de tilfellene hvor brukeren er medlem i NAF vil parten kunne bistås, slik tjenesten om advokatbistand er kommunisert som en del av medlemskapet.

Partene i avtalen plikter å opptre lojalt og sannferdig, og innrapportere feil eller mistanke om mislighold. Brukere som har brutt eller mistenkes for brudd på vilkårene eller handler på en måte som kan påvirke NAF eller NAFs merkevare negativt kan utestenges fra bruk i avtalen. Ved bruk som ikke er i tråd med vilkårene i avtalen kan man bli utestengt i en periode på opptil 2 år. NAF forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte situasjon og lengden på en eventuell utestengelse ved brudd. Informasjon for å identifisere slike brukere vil lagres i perioden utestengelsen gjelder. Straffbare forhold vil anmeldes.

NAF kan til enhver tid endre disse vilkår og prisene på tjenestene.

© 2024 NAF v0.1.0-az-55012