1. Vilkår for bruk av NAF kjøpekontrakt

NAF kjøpekontrakt er en gratis PDF- og signeringstjeneste levert av NAF AS til bruk for bruktbilhandel mellom privatpersoner. Brukerne gis mulighet til å opprette og fylle ut en standardmal for bruktbilhandel utarbeidet av NAF Advokat. Dokumentet skal fylles ut av begge parter og signeres digitalt. Når dokumentet er signert, lagres det hos NAF slik at partene kan finne det igjen ved behov, for eksempel dersom det skulle oppstå en tvist knyttet til bilhandelen.

Brukerne er selv ansvarlig for at opplysningene som oppgis i kjøpekontrakten er korrekte. Det er kjøper og selger sine opplysninger samlet som utgjør kjøpekontrakten. Når kontrakten er signert av begge parter er det ikke mulig å endre opplysningene.

Digital signering leveres av Signicat AS. Dersom signeringsløsningen av ulike årsaker er utilgjengelig, er partene selv ansvarlig for at avtalen blir signert ved hjelp av andre mekanismer. NAF er heller ikke ansvarlig for brukerne sine tekniske forutsetninger for å opprette eller signere kontrakten.

NAF kan ikke holdes ansvarlig for opplysninger brukerne legger inn i dokumentet, og er heller ikke ansvarlig for eventuelle andre juridiske forhold som etter omstendighetene kan oppstå mellom partene i forbindelse med bruktbilhandelen. Eventuell reklamasjon eller heving av kjøpet må håndteres av partene. I de tilfellene hvor brukeren er medlem i NAF vil parten kunne bistås slik tjenesten om advokatbistand er kommunisert som en del av medlemskapet.

2. Om digital signering

Ved å benytte elektronisk signatur kan begge partene signere kontrakten digitalt. Signeringstjenesten i NAF kjøpekontrakt er en tjeneste levert av Signicat.

Den digitale signaturen følger loven om elektroniske tillitstjenester. Signaturen er juridisk bindende, og like trygg som en vanlig håndskrevet signatur.

Les mer om digital signering

3. Kjøp av tilgang til signering med BankID

Brukerne av NAF kjøpekontrakt kan velge å betale for tilgang til signering med BankID. Signering med BankID kan benyttes i 14 dager fra kjøpstidspunktet.

Det er 14 dagers angrerett på kjøpet, forutsatt at tjenesten ikke har blitt tatt i bruk. Dersom en av partene signerer med BankID vil angreretten bortfalle. Bruk av angreretten må meldes inn innen 14 dager fra bestillingen ble gjennomført. NAF kjøpekontrakt tilbakebetaler kjøpesummen til samme konto som betalingen ble trukket fra. Angrerettskjema sendes ut sammen med ordrebekreftelse umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført, eller kan lastes ned her. Skjemaet fylles ut og sendes til oss på te@naf.no

NAF kjøpekontrakt forbeholder seg retten til å endre priser og korrigere eventuelle feil.

Les mer om personvern og cookies