1. Vilkår for bruk av NAF kjøpekontrakt

NAF kjøpekontrakt er en PDF- og signeringstjeneste levert av NAF AS til bruk for bruktbilhandel mellom privatpersoner. Brukerne gis mulighet til å opprette og fylle ut en standardmal for bruktbilhandel utarbeidet av NAF Advokat. Dokumentet skal fylles ut av begge parter og signeres digitalt. Når dokumentet er signert, lagres det hos NAF slik at partene kan finne det igjen ved behov, for eksempel dersom det skulle oppstå en tvist knyttet til bilhandelen. For å se hvor lenge kontrakten lagres, se punkt 3.

Brukerne er selv ansvarlig for at opplysningene som oppgis i kjøpekontrakten er korrekte. Det er kjøper og selger sine opplysninger samlet som utgjør kjøpekontrakten. Når kontrakten er signert av begge parter er det ikke mulig å endre opplysningene.

Digital signering leveres av Signicat AS. Dersom signeringsløsningen av ulike årsaker er utilgjengelig, er partene selv ansvarlig for at avtalen blir signert ved hjelp av andre mekanismer. NAF er heller ikke ansvarlig for brukerne sine tekniske forutsetninger for å opprette eller signere kontrakten.

NAF kan ikke holdes ansvarlig for opplysninger brukerne legger inn i dokumentet, og er heller ikke ansvarlig for eventuelle andre juridiske forhold som etter omstendighetene kan oppstå mellom partene i forbindelse med bruktbilhandelen. Eventuell reklamasjon eller heving av kjøpet må håndteres av partene. I de tilfellene hvor brukeren er medlem i NAF vil parten kunne bistås slik tjenesten om advokatbistand er kommunisert som en del av medlemskapet.

2. Om digital signering

Ved å benytte elektronisk signatur kan begge partene signere kontrakten digitalt. Signeringstjenesten i NAF kjøpekontrakt er en tjeneste levert av Signicat.

Den digitale signaturen følger loven om elektroniske tillitstjenester. Signaturen er juridisk bindende, og like trygg som en vanlig håndskrevet signatur.

Les mer om digital signering

3. Ulike nivåer og funksjoner

Brukerne av NAF kjøpekontrakt får underveis i utfyllingen valget om å oppgradere sin kontrakt. Enkel, standard eller medlem. Disse ulike valgene har forskjellige tilgjengelige funksjoner og fordeler. Begge partene i en kontrakt kan velge å gjøre oppgraderingen. Den som velger å benytte seg av oppgradering, betaler for denne.

Enkel

Dette nivået på NAF kjøpekontrakt gir brukerne tilgang til «InkSign» signeringsmetoden gratis. Velger brukeren dette nivået tar NAF vare på kontrakten i 14 dager, deretter vil den ikke lenger være tilgjengelig for deg.

Standard

Denne oppgraderingen gir brukerne tilgang til å signere med BankID og trygg lagring av kontrakten hos NAF. Du får tilgang til kontrakten gjennom Mitt NAF og kan logge inn med opplysningene du har registrert inne i kontrakten. Brukerne får også tilgang til å tegne 1 måned gratis medlemskap i NAF.

Medlemmer

Som medlem i NAF får du tilgang til alle funksjoner som er definert under «Standard». Du får i tillegg mulighet til å chatte med en representant fra NAF for teknisk rådgivning rundt kjøp og salg av bruktbil. Vi har lyst til å gi flere eksklusive fordeler til medlemmer. Fordi vi ønsker å teste ulike fordeler for å se hvilke som treffer medlemmene best, kan det være at disse kun er tilgjengelig i korte tidsperioder. Aktuelle fordeler vil bli kommunisert når brukeren får mulighet til å velge oppgradering.

Angrerett

Det er 14 dagers angrerett på kjøp av oppgradering, forutsatt at tjenesten ikke har blitt tatt i bruk. Dersom en av partene signerer med BankID vil angreretten bortfalle. Bruk av angreretten må meldes inn innen 14 dager fra bestillingen ble gjennomført. NAF kjøpekontrakt tilbakebetaler kjøpesummen til samme konto som betalingen ble trukket fra. Angrerettskjema sendes ut sammen med ordrebekreftelse umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført, eller kan lastes ned her. Skjemaet fylles ut og sendes til oss på  te@naf.no.
NAF kjøpekontrakt forbeholder seg retten til å endre priser og korrigere eventuelle feil.

Les mer om personvern og cookies