Forrige

Informasjon om cookies og personvern

NAF kjøpekontrakt er en tjeneste som leveres av NAF. Alle data som samles inn via kjopekontrakt.naf.no behandles i overensstemmelse med NAFs personvernpolicy.

Benytter du NAF kjøpekontrakt, blir opplysningene lagret så lenge det er nødvendig for at du kan finne tilbake til kontrakten når du trenger den, eller for tilfellet det skulle oppstå en tvist mellom kjøper og selger, men ikke lengre enn 5 år.

Ønsker du å fjerne dataen som er lagt inn i en påbegynt kontrakt kan du sende mail til te@naf.no så slettes all data. Er kontrakten signert av to parter må vi ha en skriftlig bekreftelse fra begge partene fra de ulike e-postene som er registrert i kontrakten. Vi ringer også opp telefonnumrene i kontrakten for endelig bekreftelse.

Du kan lese NAFs personvernpolicy her: https://www.naf.no/om-naf/personvern.

Deling av personopplysninger med Gjensidige for prisberegning

Dersom du ønsker å få beregnet et pristilbud på forsikring fra Gjensidige i forbindelse med NAF Kjøpekontrakt, vil NAF dele de personopplysninger som er nødvendig for å kunne beregne prisen med Gjensidige. Når du svarer «JA» til prisberegningen, er dette et tiltak på anmodning fra deg før en avtaleinngåelse. (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

For å kunne beregne prisen på tilbudet, er det nødvendig å dele dine navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer og opplysninger om bilen med Gjensidige. Personopplysningene brukes kun til det angitte formålet. Du kan lese mer om Gjensidige sin behandling av personopplysninger her.