NAF
Veihjelp08 505

Informasjon om personvern ved bruk av tjenesten NAF Kjøpekontrakt

NAF Kjøpekontrakt er en tjeneste som leveres av NAF AS. Alle data som samles inn via kjopekontrakt.naf.no behandles i overensstemmelse med NAFs personvernerklæring.

NAF Kjøpekontrakt er en tjeneste som benytter tredjepartstjenester. Tredjepartstjenestene leveres i henhold til tredjepartenes standardvilkår, herunder vilkår for behandling av personopplysninger, les mer om dette under.

Formål og behandlingsgrunnlag

Personopplysningene som behandles brukes kun til det angitte formålet, som fremgår av vilkårene for NAF Kjøpekontrakt.

NAF vil behandle de personopplysningene som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Fødselsnummer brukes kun til sikker identifisering av partene, jf. personopplysningsloven § 12.

Lagring

Opplysningene i NAF Kjøpekontrakt (inkludert eventuelle vedlegg) lagres hos oss i to år, slik at du kan finne tilbake til kontrakten når du trenger den, for eksempel dersom det skulle oppstå en tvist mellom kjøper og selger. Etter to år slettes signerte kontrakter. Påbegynte og ufullstendige kontrakter slettes etter 30 dager. Dersom du ønsker at vi sletter en kontrakt før det har gått to år, kan du sende en e-post til kundeservice@naf.no. For å be om sletting av kontrakten må du være en av partene i kontrakten. Kontrakten blir sendt begge parter på e-post før den slettes fra våre systemer. Etter dette vil ikke noen av partene kunne finne igjen kontrakten hos NAF. Brukerne er selv ansvarlige for at riktig e-post oppgis i kontrakten slik at denne mottas når en part ber om sletting. Når kontrakten slettes, fjernes selve PDF-dokumentet. NAF vil ta vare på anonymisert data tilknyttet kontrakten for bruk til statistikk.

Deling av personopplysninger

Du kan velge å benytte tredjepartstjenester i forbindelse med NAF Kjøpekontrakt. I så fall vil NAF dele de personopplysningene som er angitt nedenfor med tredjepartstjenestene.

Signicat AS

For bruk av InkSign for digital signering vil personopplysningene og kjøretøyet som fremgår av PDF-dokumentet behandles.

Du kan lese mer om Signicat sin behandling av personopplysninger her.

Gjensidige Forsikring ASA

Ved forespørsel om pristilbud og eventuelt tegning av forsikring fra Gjensidige vil følgende personopplysninger behandles: fornavn, etternavn, fødselsnummer, medlemsstatus, årlig kjørelengde, bonusnivå, kjøretøyets registreringsnummer for overføring av bonus og om fører av bilen er over 23 år.

Du kan lese mer om Gjensidige sin behandling av personopplysninger her.

Statens vegvesen

For gjennomføring av eierskifte hos Statens vegvesen vil følgende personopplysninger behandles - kjøretøyets registreringsnummer og partenes fødselsnummer.

Du kan lese mer om Statens vegvesen sin behandling av personopplysninger her.

BankID BankAxept AS

For bruk av sikker identifisering og digital signering vil følgende personopplysninger behandles – partenes fødsels- og mobilnummer.

Du kan lese mer om BankID sin behandling er personopplysninger her.

Vipps MobilePay AS

For gjennomføring av betaling vil følgende personopplysninger behandles – partenes fødselsnummer.

Du kan lese mer om Vipps sin behandling er personopplysninger her.

PayEx AS

For gjennomføring og betaling ved oppgradering vil beløp og transaksjonsreferanse behandles hos PayEx. Betalingen blir behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

© 2024 NAF v0.1.0-az-57185